تلگرام رو باز کنید و به قسمت Settings برید .

 خرید وی پی ان

 

وارد Data and Storage بشید .

 خرید وی پی ان

 

Proxy Settings رو باز کنید .

 خرید وی پی ان

 

socks 5 رو انتخاب کنید , Use Proxy Settings رو فعال کنید و اطلاعات درخواستی رو طبق اطلاعات خریداری شده وارد کنید .

 خرید وی پی ان